HỎI: Tôi nghe nói trong khu vực ASEAN có chỉ số chứng khoán chung. Xin cho tôi biết rõ về chỉ số này?
           ĐÁP: Hiện nay, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), mà Việt Nam là một trong những thành viên, có rất nhiều các hoạt động liên kết khu vực trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Trong lĩnh vực kinh tế, cụ thể trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, ASEAN hiện có hai chỉ số chứng khoán chung. Đó là:
             Thứ nhất, chỉ số FTSE/ASEAN Index: Là chỉ số chuẩn cung cấp thước đo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 180 doanh nghiệp hàng đầu thuộc quy mô vốn lớn và trung bình của 5 nước ASEAN là Indonesia, Philippines, Singapore, Malaysia và Thái Lan. Chỉ số này thực chất được tách ra từ chỉ số FTSE All World ASEAN Index, là một phần của nhóm chỉ số chung FTSE Global Equity Index do Tập đoàn FTSE* thiết kế trước đây. FTSE/ASEAN Index có giá trị cơ sở 100 vào ngày 31/12/1986. Thời điểm tính chỉ số là vào 18h hàng ngày giờ Singapore từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
            Thứ hai, Chỉ số FTSE/ASEAN 40 Index: bao gồm 40 doanh nghiệp lớn nhất xếp theo thứ tự vốn hóa thị trường tại 5 nước ASEAN nói trên. Chỉ số này thuộc nhóm chỉ số FTSE All World Country Index cũng do FTSE thiết kế. Chỉ số này có giá trị cơ sở là 5.000 vào ngày 31/12/2004, dùng làm cơ sở cho cả các chứng khoán được giao dịch trên sở giao dịch và các chứng khoán phái sinh trên thị trường OTC. Thời điểm tính chỉ số là từ thứ Hai đến thứ Sáu vào 9h sáng giờ địa phương của các nước có cổ phiếu tham gia cho đến khi thị trường tại nước đó đóng cửa. Giá đóng cửa của chỉ số FTSE/ASEAN 40 Index được tính vào lúc 18h theo giờ Singapore.
            Hai chỉ số trên có cùng những đặc điểm chung:
            – Mở cửa cho 5 nước ASEAN tham gia đến tối đa là 180 cổ phiếu;
            – Trọng số được thả nổi để đảm bảo rằng chỉ những chứng khoán có tiềm năng đầu tư mới được tính vào chỉ số;
            – Tính thanh khoản được thẩm tra để đảm bảo rằng tất cả các chứng khoán trong rổ chỉ số đều có tính khả mại;
            – Được tính toán phù hợp với Chuẩn mực phân loại ngành nghề (ICB);
            – Các quy tắc tính toán chỉ số rõ ràng và do một ban độc lập quản lý, bao gồm các chuyên gia thị trường hàng đầu;
            – Trọng số tính trong chỉ số là theo dung lượng vốn hóa thị trường;
            – Đôla Mỹ được dùng làm đồng tiền tính toán.
            Ngoài ra, dữ liệu tức thời của hai chỉ số được công bố bởi hầu hết các hãng tin kinh tế-tài chính nổi tiếng thế giới như FTSE, Bloomberg, Reuters, Thomson One và Global Topic./
Advertisements