Tư vấn về tất cả các lĩnh vực và khía cạnh của đầu tư nước ngoài là một trong những hoạt động tư vấn trọng tâm của NPKlaw. NPKlaw đã và đang tư vấn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước thông qua rất nhiều dự án, bao gồm Thiết bị cứu hộ & PCCC, Nhiệt điện, Khai khoáng, luyện thép, Xi măng – Vôi công nghiệp, Xây dựng, phân bón, dược phẩm, hàng tiêu dùng và rất nhiều lĩnh vực khác.

 

         Phạm vi công việc do chúng tôi thực hiện bao gồm chuẩn bị các văn kiện cần thiết cho việc cấp phép đầu tư và thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam và tại nước ngoài, xem xét cơ cấu công ty hiện thời và cơ cấu đề xuất, đại diện cho khách hàng trong các cuộc đàm phán và thảo luận với các cơ quan chính quyền Trung ương và địa phương và với các đối tác có liên quan. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi là luật sư tư vấn chung cho các công ty và tư vấn cho các công ty trong suốt quá trình hoạt động – từ khi công ty mới được cấp phép đầu tư và trong mọi bước phát triển và hoạt động của công ty. Chúng tôi là luật sư tư vấn các vấn đề luật Việt Nam và các quốc gia liên quan trong lĩnh vực đầu tư của các hãng KFT, CNBM, HUDEC, HAVALGROUP, SEOHEE GROUP, DONGAH GROUP, POSCO E&C, MORITA, SIC-LIME, TERRUZI -FERCALX, F.L SMITH, EYEFIVE INC, SITHONG, LUVINA, HITACHI, XCMG, LIUGONG, HH GROUP, GLOBAL CONNECTION INC..vv.

          Các luật sư của chúng tôi đặc biệt có kinh nghiệm tư vấn trong các giao dịch đầu tư trong nước và có yếu tố nước ngoài – các giao dịch mua bán, sát nhập, và liên doanh, cũng như các giao dịch đầu tư chứng khoán vốn và các giao dịch làm thay đổi quyền kiểm soát công ty. Chúng tôi cũng tư vấn cho các công ty liên quan đến các quan hệ hợp đồng với các khách hàng, nhà cung cấp và nhà phân phối trong nước và quốc tế. Cụ thể là các dịch vụ pháp lý chính sau:

       –  Tư vấn, phân tích, thống kê số liệu theo chủ đề về chính sách, pháp luật đầu tư của Việt Nam;

       –  Tư vấn tìm kiếm đối tác, dự án cần hợp tác đầu tư trong nước;

–  Tư vấn hoàn thiện các giải pháp cho dự án đầu tư, soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án; cung cấp dịch vụ đại diện pháp lý cho nhà đầu tư để hoàn tất các thủ tục đăng ký đầu tư cũng như các thủ tục sau giấy phép tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

–  Tư vấn soạn thảo, đàm phán, ký kết các hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, thỏa thuận đầu tư;

–  Tư vấn cho nhà đầu tư trong nước tiến hành các hoạt động đầu tư tại nước ngoài;

–  Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

          Nếu quý vị cần thêm thông tin để biết NPKlaw có thể hỗ trợ mình về những vấn đề liên quan đến đầu tư, xin vui lòng liên hệ các luật sư Thành viên của chúng tôi qua email:  info@npklaw.com hoặc liên hệ trực tiếp đến số: +84 988 505 572.

Advice on all the sector and aspect of foreign investment is one of the core activities of NPKlaw. NPKlaw has advised for investors at home and abroad through a variety of projects, including rescue & fire fighting equipment, thermal-power plant, mining, steel, cement – lime industry, Construction, fertilizer, pharmaceutical, consumer goods, and many other fields.

The our scope of work including preparation of necessary documents for getting investment license and establishment of enterprise in Vietnam and abroad, considering the current structure and proposed re-structure , representative for clients in negotiation and discussion with the central and local government agencies and related partners. In many cases, we are general counsel for companies and advising during its operation – from the new company is licensed unitl all its investment and development activities. We counsel all matters law of Vietnam and the related countries in the investment field for KFT, CNBM, Hudec, HAVALGROUP, SEOHEE GROUP, DongAh GROUP, POSCO E&C, MORITA, SIC-LIME, TERRUZI-FERCALX, FL SMITH, INC. EYEFIVE, Sithong, Luvina, HITACHI, XCMG, Liugong, HH GROUP, GLOBAL CONNECTION INC .. etc..

   Our lawyers have particular experience in counseling investment transactions in the domestic and foreign elements – sales, merger & acquisition and joint venture transactions, as well as investment in securities, capital transactions and company control change transactions. We also advise companies regarding the contractual relationship with clients, suppliers and distributors in domestic and abroad. especially, the following main legal services:

       – Consulting, analysis, statistical data on the topic of policy, investment law of Vietnam;

       – Consulting partner search, projects looking for  domestic investors;

    – Consulting to complete solutions for investment projects, drafting and preparing necessary documents to apply for getting certificate of investment project; providing legal representation services for investors to complete procedures for investment registration and licensing procedures at the state agencies;

     – Consulting of drafting, negotiating and signing the joint venture agreement, business cooperation contracts, investment agreements;

       – Consulting for domestic investors to conduct investment activities in foreign countries;

       – Provide annual  legal advice to FDI enterprises in Vietnam.

       If you need more information to know NPKlaw can support on issues related to investment, please contact our lawyers through email: info@npklaw.com or contact followed number: +84.988.505.572

 

……………………………………………………………………………………………………………………

NPKlaw & Associates firm – MINH LONG LAW OFFICE
Office: No 078 Doc Ngu Str, Ba Dinh Dist, Ha Noi, Viet Nam
Hotline: +84.988.505.572 – +84.913.579.801
Tel: 84-4-3 211 5053
Fax: 84-4-3 211 5054

          nghiempk@npklaw.com

————————————————————————————————-

Advertisements